Почетна

назад до:"Почетна"

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАТУВАЊЕ - COVID19


На посочениот линк ( извор Министерство за надворешни работи) ќе ги најдете сите најнови информации за COVID19

-  телефонски броеви во Кризниот штаб при Министерството за надворешни работи

- совети за патување во странство

- Дипломатско Конзуларни претставништва на Р.С. Македонија

- режими на движење и правила за транзит за државјани на Република Северна Македонија во трети земји

- привремени правила за престој на македонски државјани во странство за време на COVID19  кризата

Информации за COVID-19


Телефонски броеви во Кризниот штаб при Министерството за надворешни работи:

 • ‪075 27 37 32  (редовна линија, Viber, WhatsApp)‬
 • ‪071 25 34 30  (редовна линија, Viber, WhatsApp)‬
 • ‪072 30 68 45 (редовна линија, Viber, WhatsApp)‬
 • ‪075 44 66 47 (редовна линија)

Совети за патување во странство

Советите за патувања се извор на информации за граѓаните кои патуваат во други земји. Овие совети ќе ви помогнат да донесете информирани одлуки во врска со вашата безбедност додека престојувате во странство.

 

Повеќе информации на следниов линк: Совети за патување во странство


 

Дипломатско Конзуларни Претставништва на Република Северна Македонија


Режими на движење и правила за транзит на државјани на Република Северна Македонија во други земји, во контекст на пандемијата со Ковид 19

 

АВСТРАЛИЈА

Влез во Австралија (состојба од 12 јуни 2020): Со оглед на рестриктивните мерки поврзани со КОВИД-19, влез во Австралија е дозволен за австралиски државјани, граѓани со постојан престој, членови од нивните потесни семејства и државјани на Нов Зеланд, кои вообичаено престојуваат во Австралија. Како членови од потесното семејство на австралиски државјанин или лице со постојан престој се сметаат: сопруг/сопруга, де факто партнер, деца кои се зависни од родителите/старателите и старатели, што се докажува со соодветна документација: извод на родени, венчаница, доказ за врската (на пр. заедничка банкарска сметка или заеднички имот). Партнери (кои поседуваат визи-поткласа 100, 309, 801, 820), како и деца (поткласа 101,102,445) може да влезат во Австралија. Во моментов не е дозволен влез за идни сопружници (виза од поткласа 300).

Патниците се упатуваат да ги следат измените во рестриктивниот режим за влез и излез во и од Австралија на веб страната на Департманот за внатрешни работи на Австралија  https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia. 

Лица со привремени визи, освен партнери и деца, пред да патуваат треба да ја проверат можноста за влез во Австралија на спомнатиот сајт.   

Исклучоци кои овозможуваат влез во Австралија на странски државјани, по одобрување од Австралискиот комесар за пограничната служба: странци кои пристигнуваат на покана на австралиската федерална влада заради помош околу пандемијата или кои доаѓаат на покана на владата; достава на критични медицински пратки и услуги; лица со посебни вештини/професии, по исклучок; дипломати кои се акредитирани во Австралија и актуелни резиденти и нивните потесни семејствата; од случај до случај исклучоци се возможни и поради силни причини од сочувство/хуманитарни, болест.

Сите барања за изземање од забраната за влез се доставуваат онлајн на https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form, поткрепени со соодветни докази, во официјален превод на англиски јазик: лични податоци, информации за случајот и изјави за тоа како лицето ги исполнува условите за изземање.   

 Задолжителен карантин од 14 дена: Сите патници кои влегуваат во Австралија се задржуваат во задолжителен карантин во траење од 14 дена во местото на пристигнување во определени хотели за таа намена. Одредени исклучоци постојат за акредитирани дипломати во Австралија.

Транзит низ Австралија (состојба од 13 јуни 2020): За македонски граѓани, со пасош на Република Северна Македонија,  кои транзитираат низ Австралија е потребна транзитна виза поткласа 771- https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771. , со која може да се задржат 72 часа во земјата. Сите странци кои транзитираат не мора да аплицираат за изземање од рестрикциите за патување (задолжителен карантин или изолација), доколку во рок од 8 часа имаат резервиран следен лет/заминуваат од истиот аеродром каде слетале и за тоа време не го напуштаат аеродромот. Во спротивно, треба да се аплицира за изземање. 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form

Патниците кои транзитираат треба да ги следат мерките за карантин и изолација на соодветните држави и територии во Австралија низ кои транзитираат ( пропишани од нивните надлежни здравствени департмани) 

https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments.

 

АВСТРИЈА

Влезот е можен за наши државјани со регулиран престој. Потребен е негативен тест не постар од 96 часа (на германски или англиски јазик). Самоизолација од 14 дена има само доколку не се покаже негативен тест.

Исклучоци за лица без регулиран престој: итни здравствени случаи/лекување, посета на болни лица кои се лекуваат во австриска болница, сезонски работници во земјоделство и туризам, камиони.

Транзит е можен без тест и само за наши државјани што имаат регулиран престој во друга држава на ЕУ. Не смее да има застанување на австриска територија (треба да се влезе со резервоар полн бензин) и Австрија да се напушти што е можно побрзо (не смее преноќување или напуштање на автопат или главен пат).

 

АЛБАНИЈА

Во Република Албанија е олеснето движењето на странските и албанските државјани кои остваруваат влез во државата.

Според последните мерки:

- Отворени се границите

- Не е потребно одобрение за влез

- Не е потребен ПЦР тест

- Не е потребен карантин

- Не е потребна самоизолација

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Со актуелен режим на движење во Босна и Херцеговина е забранет влез на странски државјани, вклучително и државјани на Република Северна Македонија. Во БиХ можат да  влезат странски државјани:

- кои поседуваат дозвола за постојан и привремен престој во БиХ (не треба ПЦР тест, нема карантин или самоизолација);

- со двојно државјанство, при што на влез приложуваат валидна лична карта на БиХ (не треба ПЦР тест, нема карантин или самоизолација);

- кои доаѓаат од деловни причини, со покана за деловна соработка од економски субјект во БиХ.  За истите задолжителен е валиден ПЦР тест од овластена институција не постар од 48 часа. Поканата и тестот задолжително се приложуваат на граница за да се одобри влез;

- на соседните земји: Р.Србија, Р.Хрватска и Црна Гора;

- здравствените работници кои доѓаат во БиХ заради ангажман во струката;

- на кои им е потребна итна медицинска помош/лечење ( со соодветна документација);

- Прекугранични работници;

- на Службите и тимовите на Цивилна заштита;

- Припадници на вооружените сили на НАТО и земјите-членки на Партнерство за мир, како и припадниците на Штабот на  НАТО и ЕУФОР во БиХ;

- Возачи и придружници во случај на пренос на посмртни останки;

- Посади на товарни возови и бродови во меѓународен сообраќај;

- Државни функционери и членови на делегации чие доаѓање/заминување е најавено по дипломатски пат;

- кои имаат посебна дозвола за влез, транзит или престој во БиХ издадена од страна на Советот на министри на БиХ;

- од пограничните зони од соседните држави кои поседуваат земјоделско земјиште заради вршење на земјоделски работи;

- Членови на потесно семејство на лице починато во БиХ заради присуство на погреб, не подолго од 72 часа, под услов да поседуваат доказ за смртта и сродство со починатото лице;

- Малолетно лице- во придружба на родител или старател, државјанин на БиХ;

- брачен другар на државјанин на БиХ, со приложување на доказ за истото.

Моментално транзит на државјани на Северна Македонија низ БиХ е дозволен, ако:

- е организиран конвој во хуманитарни цели со претходна најава;

- се возачи на товарни моторни возила во меѓународен промет, со ограничување на транзитот на 12 часа;

- транзитот е заради враќање во земјата на вообичаен престој, каде лицето мора да има законски регулиран престој (без задржување на територијата на БиХ);

- имаат посебна дозвола за влез, транзит или престој во БиХ, издадена од страна на Советот на министри на БиХ;

- за нив не постои забрана за влез за државјани на Република Северна Македонија во соседната држава на БиХ каде планира влез од БиХ;

- се возачи и придружници во случај на пренос на посмртни останки во транзит, со претходна најава.

Дополнителни информации:

- Преминување на државната граница на БиХ е дозволено исклучиво со валидна патна исправа; (привремено не е дозволен премин со лична карта)

- Во БиХ укинати се мерките на државен карантин или домашна самозолација при влез во земјата

- Сите меѓународни гранични премини се во функција, за товарен и патнички сообраќај, вклучително и воздушните пристаништа; (со   горенаведените рестрикции за влез)

- Нема забрани за движење (полициски час);

- Задожително е носење на заштитна маска во затворени јавни простори и строго почитување на стандардните хигиенско-епидемиолошките мерки;

Дипломатите акредитирани во БиХ се водат како лица со дозвола за престој. За други случаи ( службена посета, транзит) потребна е најава по дипломатски пат преку МНР на БиХ, независно од дипломатскиот статус.

 

БЕЛГИЈА

Несуштинско патување до и од трети земји во Белгија е забрането до 30 јуни 2020, согласно препораките на ЕУ, со можност овие мерки да бидат продолжени. 

Овие ограничувања не се однесуваат на лица кои вршат суштинска работа или кои патуваат поради суштински причини, како:

Здравствените работници, здравствените истражувачи и професионалци кои обезбедуваат грижа на стари лица

Погранични работници

Сезонски земјоделски работници

Транспортен персонал одговорен за транспорт на стока и друг персонал за транспорт по потреба

Дипломати и нивни семејства, персонал на меѓународни организации, воен персонал и хуманитарни работници 

Патници во транзит

Патници кои патуваат поради семејни причини

Лица кои имаат потреба од меѓународна заштита или поради други хуманитарни причини.

Ако се работи за транзит низ територијата на Белгија, во тој случај мора да се извести Министерството за надворешни работи преку Амбасадата, со доставување на лични податоци на лицето (име, презиме и број на пасош), датум и време на патувањето, авионска карта доколку се патува со авион.

Белгиските државјани и лица кои имаат престој во Белгија, и кои патувале надвор од ЕУ, Велика Британија и шенген земјите(Швајцарија, Лихтенштајн, Исланд и Норвешка) поради наведените причини, немаат потреба да се самоизолираат при нивно враќање.

Ако патувањето не ги исполнило горенаведените услови, тогаш се применуваат следните услови:

Лицето кое се враќа како и лицето што ги пречекал или возел, треба да бидат во самоизолација во нивните домови 14 дена. 

Овие лица немаат право да одат на работа до 14 дена, дури и ако работат во критичен сектор. Дозволено е само работа од дома. 

Белгија не бара приложување на ПРЦ тестови, поради тоа што во Белгија ПРЦ тестови прават само во случај кога лицата покажуваат тешки симптоми од КОВИД 19.

 

БРАЗИЛ

Авионски сообраќај

Во моментов бразилската влада забранува влез за сите странски патници преку воздушен пат. Постојат некои исклучоци, вклучувајќи:

- странци кои живеат во Бразил (вклучувајќи ги и дипломатите);

- странски сопружници, деца, родители или старатели на бразилски државјанин;

- патници во меѓународен транзит сè додека не ја напуштат меѓународната аеродромска област;

- екипаж на авиокомпании;

Копнен сообраќај

Бразил ги затвори своите копнени граници, освен за бразилските граѓани и за странските државјани-резиденти во Бразил.

Меѓутоа, ако патникот е во гранична земја и треба да ја премине копнената граница за да лета назад кон неговата земја на престој, може да влезе во Бразил со овластување од Федералната полиција и со презентација на билети за авионските летови. Во таков случај патникот мора да оди директно на аеродром.

 Морски пристаништа

Бразилската влада, исто така, воведе забрана за странците да се симнат на копното во кое било пристаниште или друга поморска локација на бразилската територија без оглед на нивната националност.

Ограничувањето не се однесува на резиденти-странски жители и странски сопружници, деца, родители или старатели на бразилски државјанин.

Симнување на бразилско копно ќе биде дозволено само кога е потребна медицинска помош или да се стигне на поврзан авионски лет за враќање во земјата на живеење.

 

БУГАРИЈА

Забранет влез за сите лица, независно од нивното државјанство, на сите гранични пунктoви, во период од 18 до 30 јуни 2020 година

Забраната не се однесува на:

- бугарски граѓани, граѓани на државите членки на ЕУ, В. Британија и С. Ирска и на државите од Шенгенскиот договор, Р. Србија, БиХ и Црна Гора, членови на семејства (странци) на бугарски граѓани, странски државајни со привремено и постојано место на живеење во Р. Бугарија, како и странски државјани, кои имаат постојан престој во државите членки на ЕУ, В. Британија и С.Ирска и на државите од Шенгенскиот договор.

- Медицински лица, транспортни работници, лица кои патуваат од хуманитарни причини, официјални државни претставници и дипломати, претставници на бизнисот, кои работата на значајни проекти во државата, сезонски и погранични работници

Забраната не се однесува и за транзитно минување низ територијата на Р. Бугарија:

- граѓани на државите членки на ЕУ, В. Британија и С. Ирска и на државите од Шенгенскиот договор, со цел да се вратат во државата чии граѓани се или во моментот живеат

- граѓани на трети  држави (и Северна Македонија) кои имаат регулиран долгорочен престој во држави членки на ЕУ, В. Британија и С. Ирска и на државите од Шенгенскиот договор, со цел да се вратат во државата каде во моментот живеат 

- граѓаните на Република Северна Македонија, Република Србија, БиХ, Црна Гора, Република Турција, Република Албанија и Косово, со цел да се вратат во државата чии граѓани се     

- Сите лица кои пристигнуваат од Шведска, Б. Британија и С. Ирска, Белгија, Португалија, како и од остатнатите трети држави (и Северна Македонија), со исклучок на Србија, БиХ, Црна Гора, Исланд, Норвешка, Швајцарија се ставаат под домашен карантин од 14 дена

- Исклучоци за карантин се транзитните патници и лица врзани за одредена специфична работа или активност 

Патување на државјани на Република Северна Македонија низ Република Бугарија:

- Транзит преку сите гранични премин за враќање кон Република Северна Македонија

- Транзит кон држави членки на ЕУ, В. Британија и С. Ирска или државите од Шенгенската спогодба (вклучително и Сан Марино, Андора, Монако и Ватикан), доколку се поседува доказ за регулиран долгорочен престој во државата каде се патува (лична карта за странец) и авио билет (доколку се патува со авион)

- Транзит или патување од хуманитарни причини или лекување

- Стандардно што важи и за граѓани на трети држави (медицински лица, транспортни работници, лица кои патуваат од хуманитарни причини, официјални државни претставници и дипломати, претставници на бизнисот, кои работата на значајни проекти во државата, сезонски и погранични работници)

- Специфични случаи (лекување, семејни односи, државни потреби и сл.), се бара одобрување за патување или транзит со нота (во најголем дел се одобрува од МНР на РБ )

Дополнителни информации:

- Влез во Р. Бугарија не е дозволен за македонските државјани, освен за транзитирање кон Република Северна Македонија или кон држава членка на ЕУ (под услови наведени погоре) 

- При транзитирањето не е задолжителен ПЦР тест, ниту карантин или самоизолација

- При транзитирањето, територијата на Р. Бугарија треба да се напушти што побрзо (не е дозволен престој)

- Единствен превоз од Аеродромот во Софија кон Република Северна Македонија и обратно е такси превоз (македонските државјани сами го обезбедуваат и ги подмируваат трошоците)

- На македонски државјани, кои поседуваат и бугарско државјанство, ќе им биде одобрен и транзит кон трети држави надвор од членките на ЕУ (Грција, Турција и др.)

 

ГЕРМАНИЈА 

Федералната влада донесе одлука да ја следи препораката на Европската комисија и да ги продолжи постојните ограничувања на патувањето за сите несуштински патувања од трети земји кон Сојузна Република Германија, со цел понатаму да спречи ширење на коронавирус. Како и другите европски земји, Германија ќе продолжи да ги применува патничките ограничувања во Шенген-зоната, донесени на 17 март 2020 година од шефовите на држави и влади на ЕУ, до 30 јуни 2020 година.

Во согласност со сè уште применливата наредба од Федералното Министерство за внатрешни работи, согласно член 14 (6) од Шенгенскиот граничен кодекс - патните ограничувања експлицитно не важат за следните категории лица:

- Државјани на трети држави со долгорочно право на живеење во земја-членка на ЕУ и / или споменати земји споменати погоре (дозвола за престој или долгорочна виза, на пр. За студии или работни цели), под услов тие да се вратат во нивното место на вообичаен престој.

- Државјани на трета земја од есенцијални функции или потреби, кои се дефинирани како што следи во одлуката:

 • здравствени работници, здравствени истражувачи и професионалци за нега;
 • прекугранични работници, транспортни лица вработени во секторот движење на стоки и други есенцијални сектори
 • дипломати,
 • персонал на меѓународни организации, воен персонал и работници за хуманитарна помош, доколку тие вршат службени должности
 • патници во транзит
 • патници кои патуваат од неопходни семејни причини
 • лица кои имаат потреба од меѓународна заштита или бараат влез од други хуманитарни причини

Германија го продолжи предупредувањето за непотребни туристички патувања во странство  за повеќе од 160 земји до 31.08.2008 година

 Федералната влада на 10 јуни донесе одлука глобалното предупредување за германските граѓани за патувања за сите земји, освен државите членки на Европската унија, државите поврзани со Шенген и Велика Британија, да го продолжи до 31 август. Глобалното предупредувањето за патување е повик да се избегнат такви патувања колку што е можно. Сепак, тоа не претставува забрана. На крајот патниците се слободни сами да одлучуваат за своите патувања. Предупредувањето за патување се однесува на патувања од Германија во странство. Ова не вклучува ограничувања за влез во Германија. Сепак, можно е предвремено отстранување и соодветно прилагодување и ажурирање на предупредувањето за одделни земји, а предуслови за тоа се позитивниот развој на пандемија, стабилен здравствен систем, кохерентни безбедносни мерки за туризам и сигурни опции за излез и враќање од патувањето во државата за кое е наменето.

Измените на правилата за карантин и известување согласно најновите федерални мерки.

Согласно најновите правила Барањата за карантин и известување не се однесуваат на патниците кои влегуваат во Берлин од земја членка на Европската унија, Исланд, кнежеството Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија или Велика Британија на Велика Британија и Северна Ирска.

За патниците од земја членка на Европската унија, Исланд, кнежеството Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија или Велика Британија во Берлин, овие регулативи се применуваат и доколку пристигнуваат од земја која има ново заразено број на повеќе од 50 случаи на 100.000 жители во последните седум дена.

Секој што пристигнува со авион, земја или море од земја различна од споменатите - без разлика дали е по директен пат или со транзит- треба веднаш да пристигне во својот стан или куќа или веднаш по пристигнувањето да обезбеди соодветно сместување и да остане таму за период од 14 дена по влегувањето. За време на карантинот, секој контакт со луѓе кои не се дел од домаќинството треба строго да се избегнува. Покрај тоа, за оние кои се враќаат, постои обврска веднаш да се пријават на одговорниот здравствен орган и да се посочи влезот. Пријавувањето до други тела - матичен лекар, здравствени услуги, итн. - не ја заменува обврската за контакт со здравствениот оддел.

Според уредбата, исклучоци од обврската за домашен карантин се предвидени за следните категории лица:

- кои, од професионални причини, превезуваат други лица, стоки и стоки по пат, железница, брод или авион

- нивната активност ја одржува функционалноста

 • здравствената заштита, вклучително и установи за нега и други критични инфраструктури,
 • јавната безбедност и ред,
 • одржување дипломатски и конзуларни односи,
 • функционалност на правниот систем,
 • функционирањето на народното претставување, владата и администрацијата на сојузната влада, покраините и општините,
 • функционирањето на органите на Европската унија и меѓународните организации.

- кои престојувале надвор од Сојузната Република Германија како дел од нивната работа како вработени во компании за воздушен, бродски, железнички или автобуски превоз или како екипаж за авиони, бродови, возови и автобуси

- кои потекнуваат од земји за кои е утврдено од страна на Институтот Роберт Кох, врз основа на веродостојни епидемиолошки наоди дека се чини дека има мал ризик од инфекција за поединецот.

- кои влегуваат во федералната територија најмалку три недели работа (сезонски работници), ако, на местото на нивното сместување и нивната активност, се преземат мерки за мерки на претпазливост и мерки на претпазливост поврзани со групата, за да се избегне контакт надвор од работната група, во рамките на првите 14 дена по нивното пристигнување, како и напуштање на сместувањето само за извршување на нивната активност. Работодавците го пријавуваат почетокот на работата на одговорниот здравствен орган и ги документираат преземените мерки.

 Мерките се носат на покраинско ниво и се во принцип во најголем дел идентични.

Напомена:

Согласно најновите измени на регулативите кои се однесуваат на карантин од 17.06.2020г., секое лице кое влегува во СР Германија по најмалку 14 дневен престој во ризична земја ќе мора да оди во домашен карантин во траење од 14 дена. Која држава е ризична одредуваат сојузните министерства за здравство МНР и МВР на СРГ, а мерките се спроведуваат на покраинско ниво. Листата на ризичните држави ја објавува Роберт Кох Институтот и може да се најде на нивната веб страна www.rki.de . на таа листа се наоѓа и Република Северна Македонија.

 Исклучок од оваа најнова мерка има само доколку при влезот во СР Германија лицето приложи валиден  негативен тест корона вирусот,на англиски или германски јазик, кој мора да биде направен во земја членка на ЕУ или трета земја, но од која Роберт Кох Институтот го признава тестот. Инаку тестот треба да е направен најмогу 48 часа пред влегувањето во СР Германија.

 

ГРЦИЈА

Одлуката на Владата на Република Грција за продолжување на важноста на мерките за забрана за влез во Република Грција на државјани на трети држави, согласно препораките на ЕУ, како и за Одлуката за привремена забрана за патување на државјани на Република Северна Македонија во Република Грција до 15 јули 2020 година, важи освен за следните исклучоци:

                - грчки државјани и лица кои имаат регулиран престој во Грција;

                - транзит на камиони за транспорт на стоки;

                - апсолутно неопходно деловно патување кое се докажува со соодветни документи;

                - медицински возила од Косово кои транзитираат преку РСМ за хоспитализација на пациенти кои се дел од дипломатскиот, воениот или административниот персонал на држава-члена на ЕУ и

ЕУЛЕКС на Косово и членови на нивните семејства во болниците во Солун.

Потсетуваме дека овие одлуки не влијаат на одобрението за хуманитарен транзит низ територијата на Република Грција на наши државјани со цел репатријација.

Државјаните на Република Северна Македонија кои имаат неодложна и итна потреба за патување во Република Грција, а не спаѓаат во категориите кои се исклучоци согласно наведените владини одлуки, можат да се обратат во ДКП на Република Грција во Република Македонија и да поднесат барање за одобрување на влез со приложување на соодветна документација со која се докажува итноста на ситуацијата заради која мораат да патуваат. Грчките ДКП ги разгледуваат ваквите индивидуални барања и постапуваат согласно нивната проценка за издржаноста на барањето.

 

Од 1 јули понатаму:

Пристигнување по воздушен пат:

Дозволени се меѓународни летови на сите аеродроми во Грција.

Можно е да се применат дополнителни ограничувања за несуштинско патување од земји што не се на ЕУ+, согласно насоките од Европската Унија.

Пристигнување по морски пат:

Дозволени се пристигнувања преку море.

Сите посетители од воздух, копно или море, по пристигнувањето, ќе бидат подложени на тестирање по случаен избор. Откако ќе се тестира, патникот е слободен да продолжи до крајната дестинација. Во случај на позитивен резултат, ќе биде контактиран и ставен на 14-дневен карантин, а трошоците ги покрива грчката држава.

-------------------------------------

Се наведува дека врз основа на проценка ќе бидат признавани и резултати од молекуларен тест (направен во последните 72 часа пред патувањето)

-------------------------------------

На сите посетители им се препорачува да ја преземат апликацијата Visit Greece app (GDPR compliant) бесплатно пред или по пристигнувањето во Грција.

Посетителите треба да пополнат (препорачливо пред патувањето) формулар за „фактор за лоцирање на патници“ (Passenger Locator Factor form (PLF) со нивните детали за контакт во Грција. Овој формулар може да се најде и во апликацијата Visit Greece, како и во хартиена форма за време на летот.

 

ДАНСКА 

Граничната контрола во Данска, е со ограничувањата за влез патници кои не се од Данска, освен за државјани од Норвешка, Исланд и Германија.  Сите други кои немаат данско државјанство или немаат регулиран престој, потребно е да достават потврда или доказ за основана причина за влез во Данска (патување кај родител, дете, сопруг, партнер кој има регулиран престој во Данска), присуство на погреб, лекување, судски обрски, службено патување.

Дозволен е транзит доколку има потврда за основана причина и истото да се реализира без одложување.

Лицата кои имаат право на влез во Данска и доаѓаат од земја која нема висок процент на заразеност од COVID 19,  немаат обврска да приложат негативен тест или да бидат ставени во изолација, но се нагласува од страна на официјалните органи, да се почитуваат правилата за хигиена и социјалното растојание. Доколку доаѓаат од земји кои имаат висок процент на заразеност се упатуваат на домашна изолација.

Дипломатите и нивните семејства нема потреба  да  приложат негативен PCR тест или да биде ставен во излоација/карантин за влез во Данска. Сепак, истото важи само за лица кои не се симптоматски.  

 

ЕГИПЕТ 

Сите Аеродроми во АР Египет, од 01.07.2020, ќе бидат отворени за меѓународен авионски сообраќај и со тоа се дозволува влез на странски државјани на територијата на земјата. 

За влез во земјата, за сите категории на патници, без исклучок, кои доаѓаат од високо ризични земји, задолжителен е негативен (pcr) тест, не постар од 72 часа.

Патниците кои не поседуваат негативен (pcr) тест се упатуваат во 14 дневен карантин. Карантинската Болница во Каиро е: „ Khamastahar Mayo Hospital for quarantine“, со телефонски број:  0225505058.

Сите странски туристи, кои пристигнуваат со чартер летови во туристичките центри, Шарм Ел Шеик, Хургада и Марса Матрох, во периодот ,јули-октомври, се ослободуваат од обврската за поседување влезна виза.

Во истиот период, странските авионски компании кои превезуваат туристи во споменатите туристички центри, за 50 % им се намалуваат давачките за слетување и паркинг на аеродромите.

За македонските државјани, за влез во Египет, исто така е задолжителен негативен (pcr)тест не постар од 72 часа.

Сите Аеродроми во Египет се опремени со термални камери и со медицински екипи во случај на потреба за интервенција за суспектни патници.

Во Египет според последните податоци има околу 50.000 инфицирани од Ковид-19.

 

ЕСТОНИЈА

Условите за влез и транзит за Естонија заклучно со 18 јуни 2020 година се следните:

Преминувањето на државната граница за влез во Естонија е дозволено за лица кои имаат естонско државјанство, естонска дозвола за престој или право на живеење или чие постојано место на живеење според регистарот на население е во Естонија.

Од 1 јуни, границите на Естонија беа отворени за луѓето кои доаѓаат од ЕУ, кои можат да влезат во Естонија и немате обврска да останат дома, доколку:

пристигнувате од земја-членка на ЕУ или Шенген зоната, или од Велика Британија и Северна Ирска

не покажувате знаци на болест

изминатите 14 дена престојувавте во земја членка на ЕУ или во Шенген зоната или во Велика Британија и Северна Ирска, каде што стапката на инфекција на коронавирус е 15 лица или помалку на 100,000 жители во последните 14 дена.

Статистиката за инфекции на 100 000 жители во последните 14 дена МНР на РЕ ја објавува на својата веб-страница секој петок и важи за следните седум дена од понеделник.

Сите оние лица без симптоми на кои во минатото им беше продолжено правото на влез во Естонија, можат да влезат во земјата и не мора да останат дома, на пример:

лица кои се директно вклучени во транспортот на стоки и суровини, вклучително и товарање на стоки или суровини

вработени во странско дипломатско претставништво или конзуларно претставништво во Естонија, членови на нивните семејства или странци кои пристигнуваат во Естонија во рамките на меѓународната воена соработка

даватели на здравствени услуги или други услуги неопходни за справување со итни случаи

лица кои се директно вклучени во меѓународниот превоз на стоки и патници, вклучително и членови на екипажот кои служат меѓународно транспортно средство и лица кои обезбедуваат поправка, гаранција за работа или одржување на транспортните средства

луѓе кои служат патни групи и се директно вклучени во давањето услуги за патнички превоз

луѓе чија цел на пристигнување во Естонија е поврзана со обезбедување континуитет на една важна услуга

лица чие пристигнување во Естонија е поврзано со работа на одржување, поправка, гаранција или информациско-комуникациска технологија на опремата на претпријатието што работи во Естонија, доколку е потребно да се обезбеди работење на претпријатието

лица кои добиле посебна дозвола за влез во земјата

Што се однесува до луѓето кои не спаѓаат под исклучоците наведени погоре, сè уште е можно да се овласти граничен премин врз основа на барање за дозвола, кое мора да биде испратено до: ppa@politsei.ее 

Пријава за дозвола за преминување на границата во исклучителни околности 

Оние што веќе се подложени на обврска да останат дома, мораат да го почитуваат истиот до истекот на пропишаниот период. 

Луѓето кои пристигнуваат од земја-членка на ЕУ или Шенген-зоната или Велика Британија и Северна Ирска мора да останат дома доколку пристигнат од земја во која стапката на инфекција со коронавирус имала повеќе од 15 лица на 100.000 жители во последните 14 дена. Ова значи дека лицето не смее да го напушти своето живеалиште во рок од 14 дена, освен по упатство на здравствен работник или полициски службеник, или во случај на вонредна состојба да се закани по животот или здравјето на лицето, или за набавка на храна и лекови. Ова ограничување не се однесува на Финска, така што можете да влезете во Естонија, доколку работите, студирате или имате причина за семејно семејство.

Статистиката за инфекции на 100 000 жители во последните 14 дена Министерството за надворешни работи ја објавува на својата веб-страница секој петок и важи за следните седум дена од понеделник.

Одборот на полицијата и граничната полиција не спроведува проверки на оние што ја напуштаат земјата и не спречува никој да ја напушти земјата. Меѓутоа, кога ја напуштате Естонија, треба да бидете убедени дека и земјата на пристигнување и земјата на транзит ви дозволуваат да влезете. Кога се враќате во Естонија, мора да ги земете предвид наметнатите ограничувања.

 

ИРСКА

За влез на државјаните на Република Северна Македонија во Ирска им е потребна важечка ирска виза или дозвола за престој. 

Секој патник кој пристигнува во Ирска треба да оди во самоизолација во траење од 14 дена, во кој период може да биде контактиран/проверуван од страна на надлежни служби.

Секој што ќе влезе во Ирска, задолжително пополнува формулар  за лоцирање на патникот со детални податоци (COVID-19 Passenger Locator Form), со цел полесно и побрзо да се трасира/лоцира доколку настапи инфицираност со COVID-19 или доколку лице со кое бил во контакт заболи од вирусот. Формуларот може да се пополни пред патувањето или по пристигање на аеродромот (доколку е потребна асистенција за пополнување).

Доколку лицето патува со деца под 16 години, потребно е и нив да ги вклучи во неговиот формулар. Сите лица над 16 години пополнуваат сопствен формулар.

Линк од формуларот:  

https://www2.hse.ie/file-library/coronavirus/covid-19-passenger-locator-form.pdf

Одбивањето да се пополни формуларот, или давањето неточни и/или лажни податоци се казниви, при што лицето може да се соочи со казна која не надминува 2500 евра или казна затвор не повеќе од 6 месеци.

При влез во Ирска, не постои обврска за приложување на негативен тест за COVID-19.

Доколку се користи јавен превоз, се препорачува носење на маски за лице и држење дистанца.

Овие мерки важат за сите оние кои пристигнуваат во Ирска, без оглед на државјанство и превозното средство.

Исклучок од овие мерки постои за:

- патници кои пристигнуваат од Северна Ирска,

- патници што ја напуштаат државата од пристаништето или пристигнувањето на аеродромот, без поинаку да го напуштат пристаништето или аеродромот

- иматели на сертификат за меѓународни работници во сообраќајот или возачи на тешки товарни возила, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности

- екипаж на авиони, вклучувајќи го и пилотот, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности

- екипаж на брод, вклучувајќи го и капетанот, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности.

- странски дипломати акредитирани во Ирска.

Актуелен режим за транзитирање на државјаните на Република Северна Македонија преку Обединето Кралство:

На државјаните на Северна Македонија кои транзитираат преку Ирска, не им е потребна транзит виза доколку не поминуваат преку гранична полиција. Доколку се наметне потребно да се помине гранична контрола, во тој случај е потребна транзит виза.

Сите лица кои транзитираат преку Ирска, независно чии државјани се, треба да го назначат тоа и пополнуваат само дел од формуларот за лоц

назад до:"Почетна"

Новости

12.05.2017

НАЈУБАВИ ПЛАЖИ НА СИТОНИЈА


Топ 10 најубави плажи на Ситонија, вториот крак на Халкидики, кои ќе ви станат едни од омилените.

повеќе

05.11.2016

КАКО ПАТУВАЊАТА НЕ ПРАВАТ ПОДОБРИ ЛИЧНОСТИ ?


Патувањата секој ги доживува на различен начин, но со сигурност на сите ни влијаат и повеќе од одлично.

повеќе

12.05.2016

10 дена на море прават чудо за вашето тело и душа


Што точно ви носи летувањето на море?

повеќе